RavonHemelvaartsweekend

Name:
Location: Arnhem, Gelderland, Netherlands

Always looking for new critters

Wednesday, May 31, 2006

"Zwarte" Baars

 
Dit baarsje uit een voedselarm ven heeft een opvallend zwarte rug. Opvallend is dat dit exemplaar net een soortgenoot aan het verslinden is. Kannibalisme komt bij baarzen en snoeken heel veel voor en is zeker bij snoeken een regelmechanisme om het aantal snoeken in het open water te beperken. Posted by Picasa

Klein Addertje

 

Dit kleine addertje vonden we doordat op dezelfde plek net een groot vrouwtje werd gezien. Ze voelde zich kennelijk nogal beschermd door de plantengroei, zodat ik deze foto nog kon maken. In totaal hadden mijn groepen ongeveer twaalf adders gezien. Het gebied bij Geeuwenbrug waar dit exemplaar vandaan kwam was in het noorden nog talrijk aan adders.
Het was wel illustratief voor de gevaren van het nieuwe heidebeheer met grote grazers. Grote gedeelten van het gebied, met name de drogere waren voor reptielen niet geschikt meer omdat de vegetatie te kaal werd door de begrazing met teveel pony's. Pas op het moment dat we wat betere vegetatiestructuren tegenkwamen vonden we adders en bleken ze behoorlijk talrijk. Daar staat tegenover dat in de andere 65 procent van het gebied geen adders meer konden leven.
Hopelijk wordt het besef langzamerhand groter dat begrazing en bescherming van het leefgebied voor reptielen niet samen gaan. Aangezien dit soort vochtige heidegebieden voor adder eigenlijk nog de enige leefgebieden in ons land zijn, is het belangrijk dat het beheer terdege rekening boudt met het belang van deze gebieden voor het voortbestaan van deze soort. Zeker in natuurgebieden moet de vegetatie meer met rust gelaten worden en kan om het terrein open te laten, volstaan worden met het verwijderen van opslag van bomen en af en toe kleinschalig plaggen. Posted by Picasa

Bruine kikker ter vergelijking

  Posted by Picasa

Heikikker

 
Heikikkers zijn algemeen in de natuurgebieden die we bezocht hebben. In het agrarisch gebied wordt de heikikker verdrongen door de bruine kikker die meer een voorkeur voor voedselrijke wateren heeft voor het leggen van de eieren. Heikikkers planten zich over het algemeen voort in voedselarme lichtzure vennen. Bij sterke verzuring leggen ook de heikikkereieren en larven het loodje en verdwijnen de amfibieën uit de vennen. Posted by Picasa

Tuesday, May 30, 2006

De knoflookpad

 

Donderdagnacht ben ik met een wat kleinere groep nog op zoek gegaan naar de knoflookpad. Bij een ijsbaan in de buurt komt de grootst bekende populatie knoflookpadden van Nederland voor. Daarvan heb ik een klein exemplaar gezien dat zich toevallig op de betonweg bevond. Hier laat hij zich van de voordeligste kant zien, aan de rechterkant ontbreekt zijn oog. Posted by Picasa

Het Hemelvaartsweekend 2006

Tijdens het hemelvaartweekend zat het weer niet helemaal mee. Slechts op zondag liet de zon zich af en toe zien. Desondanks werden er behoorlijk wat reptielen waargenomen. Als het weer te slecht werd om nog naar reptielen te zoeken werden de schepnetten gebruikt om op nog niet geïnventariseerde plekken wat vissen en amfibieën te vangen .